HỒ BẢN LONG

HỒ CHỨA NƯỚC BẢN LONG 1. TÊN CÔNG TRÌNH: Hồ chứa nước Bản Long 2. ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG: Trên dòng chính suối Bản Long, thuộc địa phận xã Minh Quang huyện Tam Đảo tỉnh Vĩnh Phúc. 3. NHIỆM VỤ CỦA CÔNG TRÌNH: - Cấp nước tưới tự chảy cho 350 ha đất canh tác ở các xã Minh Quang,thuộc huyện Tam Đảo. - Góp phấn làm chậm lũ cho vùng hạ du 4. CÁC HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH ĐẦU MỐI: Đầu mối hồ chứa: ... [Đọc thêm]

HỒ GIA KHAU

HỒ CHỨA NƯỚC GIA KHAU 1. TÊN CÔNG TRÌNH: Hồ chứa nước Gia Khau 2. ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG:Thuộc địa phận thôn Gia Khau,xã Trung Mỹ huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc. 3. NHIỆM VỤ CỦA CÔNG TRÌNH: - Cấp nước tưới tự chảy cho 250 ha đất canh tác ở xã Thiện Kế,huyện Bình Xuyên. - Góp phấn làm chậm lũ cho vùng đồng bằng hạ du. 4. CÁC HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH ĐẦU MỐI: Đầu mối hồ chứa: 1 đập chính, tràn xả ... [Đọc thêm]

HỒ LÀNG HÀ

HỒ CHỨA NƯỚC LÀNG HÀ 1. TÊN CÔNG TRÌNH: Hồ chứa nước Làng Hà 2. ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG: Trên dòng chính suối Đền Cậu, thuộc địa phận xã Hồ Sơn huyện Tam Đảo tỉnh Vĩnh Phúc. 3. NHIỆM VỤ CỦA CÔNG TRÌNH: - Cấp nước tưới tự chảy cho 450 ha đất canh tác ở các xã Hồ Sơn, Tam Quan, huyện Tam Đảo, Kim Long, Hướng Đạo, Hoàng Hoa thuộc huyện Tam Dương. - Góp phấn làm chậm lũ cho vùng ... [Đọc thêm]

HỒ VĨNH THÀNH

HỒ CHỨA NƯỚC VĨNH THÀNH 1. TÊN CÔNG TRÌNH: Hồ chứa nước Vĩnh Thành 2. ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG: Trên dòng chính suối Lạnh ,thuộc địa phận xã Đạo Trù,huyện Tam Đảo,tỉnh Vĩnh Phúc. 3. NHIỆM VỤ CỦA CÔNG TRÌNH: - Cấp nước tưới tự chảy cho >400 ha đất canh tác ở các xã Đạo Trù, Yên Dương thuộc huyện Tam Đảo, - Góp phấn làm chậm lũ cho vùng đồng bằng Vĩnh Yên, Tam Đảo 4. CÁC HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH: - Đầu ... [Đọc thêm]

HỒ THANH LANH

HỒ CHỨA NƯỚC THANH LANH 1. TÊN CÔNG TRÌNH: Hồ chứa nước Thanh Lanh 2. ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG: Trên dòng chính suối Tranh đầu làng Thanh Lanh thuộc địa phận xã Trung Mỹ huyện Bình Xuyên tỉnh Vĩnh Phúc. 3. NHIỆM VỤ CỦA CÔNG TRÌNH: - Cấp nước tưới tự chảy cho 1200 ha đất canh tác ở các xã Trung Mỹ, Bá Hiến và Thiện Kế. - Góp phấn làm chậm lũ cho vùng đồng bằng Vĩnh Yên, Phúc Yên 4. CÁC ... [Đọc thêm]

HỒ XẠ HƯƠNG

HỒ CHỨA NƯỚC XẠ HƯƠNG TỈNH VĨNH PHÚC 1. TÊN CÔNG TRÌNH: Hồ chứa nước Xạ Hương 2. ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG: Trên dòng chính suối Xạ Hương đầu làng Xạ Hương thuộc địa phận xã Minh Quang huyện Tam Đảo tỉnh Vĩnh Phúc. 3. NHIỆM VỤ CỦA CÔNG TRÌNH: - Cấp nước tưới tự chảy cho 1980 ha đất canh tác ở các xã Minh Quang, Hợp Châu, Hồ Sơn thuộc huyện Tam Đảo, thị trấn Gia Khánh, xã Hương Sơn ... [Đọc thêm]