Dự báo thời tiết Khu vực Hà Nội từ ngày 07/11 đến 16/11/2017

Từ ngày 07 đến ngày 09, nhiều mây, đêm và sáng có mưa rải rác, Gió đông bắc cấp 2-3. Trời lạnh.

Từ ngày 10 đến 16, đêm và sáng nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều hửng nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Đêm và sáng trời lạnh.