Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2017

Ngày 15/6/2017 Đảng bộ và Công ty TNHH Một thành viên Thủy lợi Tam Đảo đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2017.

Toàn cảnh Hội nghị

Chủ trì hội nghị: đồng chí Nguyễn Thanh Hòa Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Công ty, tham dự Hội nghị còn có các đồng chí lãnh đạo Công ty; các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ, Bí thư, Phó Bí thư các chi bộ trực thuộc; các đồng chí là Trưởng, Phó các phòng ban, đơn vị trực thuộc Công ty; các đồng chí CBCNV-LĐ hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ trong năm 2016

Sau khi hội nghị nghe đồng chí Kim Đình Hưng Phó Bí thư Đảng ủy – Giám đốc Công ty trình bày báo cáo tóm tắt kết quả công tác 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2017, Hội nghị đã tổ chức thảo luận và nhất trí với các nội dung:

Đ/c Kim Đình Hưng Phó Bí thư Đảng ủy – Giám đốc Công ty  trình bày báo cáo tại Hội nghị

Kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm 2017 trên các lĩnh vực tưới tiêu phục vụ sản xuất, thủy văn, quản lý và tu bổ sửa chữa công trình, chống hạn, chống lụt bão, công tác quản lý kinh tế, công tác xây dựng cơ bản, công tác tổ chức, hành chính quản trị, công tác xây dựng Đảng và hoạt động các đoàn thể của Công ty đều hoàn thành theo kế hoạch đề ra. Cụ thể:

– Công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo Công ty có nhiều đổi mới về phương pháp, cách thức, sát sao, bám sát địa bàn, nắm chắc cơ sở; xây dựng cơ chế rõ ràng cho các phòng ban, đơn vị chủ động hơn trong việc thực hiện công tác chuyên môn. Một số kết quả nổi bật Công ty đạt được trong 6 tháng đầu năm 2017.

– Tổng lượng nước cấp cho sản xuất vụ chiêm 2017: 32,21 triệu m3, so với cùng kỳ năm 2016 (29,74 triệu m3)= 108,31%, so với kế hoạch (31,8 triệu m3) = 101,3%. Trong đó: Hồ lớn: 13,28 triệu m3 Hồ nhỏ: 3,99 triệu m3; Vai, đập: 5,73 triệu m3; Bơm tưới: 9,21 triệu m3

– Bơm điện: 19.134,9 giờ, điện năng tiêu thụ: 377.654 kw, so với cùng kỳ năm 2016 = 118,3% (319.240kw), so với kế hoạch  = 122% (309.678kw).

– Bơm dầu: 8.824,5 giờ, lượng dầu tiêu thụ: 8.433 lít, so với cùng kỳ năm 2016 = 69,48% (12.699,8 lít), so với kế hoạch = 66,44% (12.693 lít).

– Cấp nước cho nhà máy Z 95: 369.560 m3, so với cùng kỳ năm 2016 (306.290m3) = 120,65% ; Tổng kinh phí  349,23  triệu đồng.

-Cấp nước cho sân Golf: 73.040m3, so với cùng kỳ năm 2016 (40.660m3) = 179,64% ; Tổng kinh phí  69,02  triệu đồng.

– Công tác khảo sát thiết kế : Thực hiện công tác KSTK, lập dự toán công trình sửa chữa thường xuyên được 230 công trình, kinh phí KSTK 633,57 triệu đồng, 04 công trình XDCB, kinh phí 596,80 triệu đồng.

– Công tác xây lắp: Thực hiện thi công xong 21 hạng mục công trình, kinh phí 368,97 triệu đồng.

– Doanh thu 5 tháng đầu năm 2017:             12.523.242.293 đ

– Hoạt động tài chính được duy trì đảm bảo đúng quy định của Nhà nước.

– Thực hiện trích nộp bảo hiểm 833,61 triệu đồng = 100 % so với số phải nộp; Nộp thuế  243,31 triệu đồng= 100% so với số phải nộp.

– 100% CBCNV có đủ công ăn việc làm đời sống ổn định. Thực hiện tốt Bộ Luật lao động và các quy định của Nhà nước về chính sách đối với người lao động.

Phát biểu kết luận Hội nghị đ/c Nguyễn Thanh Hòa Chủ tịch Công ty đã ghi nhận, đánh giá cao sự đoàn kết và những nỗ lực, cố gắng phấn đấu của tập thể  CBCNV-LĐ toàn Công ty trong thực hiện nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm 2017.

  Đ/c Nguyễn Thanh Hòa Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Công ty phát biểu Kết luận Hội nghị

Về phương hướng nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm,  đ/c Nguyễn Thanh Hòa yêu cầu tập thể  CBCNV-LĐ phát huy kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm 2017, đoàn kết, khắc phục khó khăn phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao cụ thể:

– Chủ động nắm bắt diễn biến thời tiết để có biện pháp ứng phó kịp thời. Bám sát lịch gieo trồng của tỉnh để điều chỉnh tưới, tiêu cho phù hợp, phối hợp tốt với chính quyền địa phương để có biện pháp chống hạn, tiêu úng. Mặt khác, vận động tuyên truyền tới bà con nông dân phối hợp khi có lịch điều nước khẩn trương lấy nước vào ruộng, đảm bảo tiết kiệm và hiệu quả.

– Tăng cường kiểm tra các công trình thủy lợi, phát hiện và xử lý kịp thời các sự cố và điểm vi phạm. Tổ chức nạo vét sửa chữa các tuyến kênh, công trình thủy lợi trong địa bàn bị hư hỏng bồi lắng. Thực hiện nghiêm Pháp lệnh khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi, phối hợp với chính quyền địa phương tuyên truyền để người dân cùng tham gia thực hiện.

– Yêu cầu các đơn vị trong Công ty phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tuyệt đối không tắm tại các hồ, ao nhằm ngăn ngừa hiện tượng đuối nước có thể xảy ra

– Tổ chức thực hiện tốt phương án phòng chống thiên tai, khi có mưa bão thực hiện trực 24/24h, đảm bảo an toàn các hồ chứa và các công trình thuỷ lợi; khắc phục công trình hư hại do mưa bão đảm bảo phục vụ sản xuất.

– Tập trung đổi mới công tác quản lý, điều hành đáp ứng yêu cầu sản xuất. Đào tạo đội ngũ cán bộ quản lý có trình độ chuyên môn, lý luận chính trị. Có năng lực lãnh đạo quản lý điều hành.

–  Củng cố công tác tổ chức, chú trọng phát triển nguồn nhân lực là đội ngũ công nhân lành nghề, có trách nhiệm với công việc được giao, có ý thức tổ chức kỷ luật tốt, tạo điều kiện tổ chức các lớp tập huấn về chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng về an toàn lao động phòng chống cháy nổ…. cho người lao động.

Phát huy sức mạnh đoàn kết của các tổ chức đoàn thể để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của Công ty được giao. Phục vụ tưới tiêu ngày càng hiệu quả đáp ứng yêu cầu của sản xuất nông nghiệp, xây dựng Đảng bộ và Công ty ngày càng phát triển bền vững./.