# Ngày tháng Hiệu lực Tên văn bản Trích yếu Xem chi tiết
1 28/11/2003 12/2003 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lênh Khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi 143/2003/NĐ-CP Xem chi tiết | Tải về
2 1/7/2001 1/7/2001 PHÁP LỆNH Khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi 32/2001/PL-UBTVQH10 Xem chi tiết | Tải về
3 14/02/2015 - Quy định chi tiết lập Hồ sơ mời quan tâm, Hồ sơ mời thầu - Xem chi tiết | Tải về
4 29/09/2009 - Định mức chi phí quản lý dự án tư vấn đầu xây dựng công trình - Xem chi tiết | Tải về
5 26/06/2014 01/07/2014 Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu - Xem chi tiết | Tải về
6 18/06/2015 - Quản lý dự án đầu tư xây dựng - Xem chi tiết | Tải về
7 18/06/2014 - Luật xây dựng - Xem chi tiết | Tải về
8 18/06/2014 - Luật đầu tư công - Xem chi tiết | Tải về
9 12/05/2015 - Về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng - Xem chi tiết | Tải về
10 29/11/2013 - Luật đất đai Luật đất đai Xem chi tiết | Tải về
11 26/11/2013 - Luật đấu thầu - Xem chi tiết | Tải về
12 25/03/2015 - Quản lý chi phí đầu tư xây dựng - Xem chi tiết | Tải về
Trang 2 / 212